Järfälla Hemtjänst

Vårt mål är att du ska vara nöjd
Vi hjälper dig med det du behöver för att klara vardagen i din bostad. Tillsammans med dig planerar vi vad som ska göras, när det ska göras och hur. Det gör vi i en skriftlig plan. Den innehåller de insatser som du har fått beviljade av äldreenheten eller enheten funktionsnedsättning och det som du vill ha. Dina närstående deltar naturligtvis vid planeringen, om du så önskar. Du får en kopia, så att du kan kontrollera att vi fullföljer våra åtaganden. Minst en gång om året gör vi tillsammans en utvärdering av planen för att övertyga oss om att du är nöjd med vår insats.  
Vi hjälper dig med det vardagliga och ser till ditt välbefinnande. När så behövs samarbetar vi med distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Våra medarbetares kompetens ger dig trygghet
Du ska kunna lita på att du får rätt hjälp i rätt tid och på rätt sätt. Grunden för det är våra medarbetares professionella förhållningssätt, kunnighet, engagemang och trivsel i sitt arbete. Därför satsar vi på utbildning och utveckling. 
Våra medarbetare har ett ID-kort med sig, som visar att det är rätt person som kommer till dig. Har du ett annat modersmål än svenska försöker vi hitta en medarbetare som kan tala ditt språk. Vi värnar om miljön på olika sätt - till exempel kör vi miljövänliga bilar

Vi följer upp
Inom Vård och omsorg följer vi upp våra verksamheter på flera sätt bland annat genom:
– kvalitetsenkäter en gång per år då vi mäter hur nöjda våra kunder är med våra insatser. Samtidigt får vi veta vad vi behöver förbättra! 
– dina synpunkter, förslag och klagomål är alltid utgångspunkter för att förbättra våra tjänster. Vi tar gärna emot dem muntligt. Vill du hellre skriva så fråga personalen efter blanketten Hjälp oss att bli bättre!

 

Kundenkät
Läs vad kunderna tyckte om hemtjänsten 2013:

kundenkät till hemtjänstens kunder äldre än 65 år  

- kundenkät till hemtjänstens kunder  yngre än 65 år 

 

Vill du veta mer?
Kontakta verksamhetschefen på
tfn 580 299 12

eller våra områdeskontor:

Centrala Kallhäll  
Kärnmakargränd 3
tfn 580 291 11

Ytterområde Kallhäll 
Kopparvägen 41
tfn 580 299 27

Centrala Jakobsberg 
Tornerplatsen 28
tfn 580 289 87

Ytterområde Jakobsberg
Tornérplatsen 28
tfn 580 295 29

Jakobsberg 3 OBS! Nytt från 21 maj 2014
(fd Violas Hemservice AB)  
Vasavägen 100 
tfn 070-002 47 66

Viksjö
Tegvägen 74
tfn 580 291 76

Barkarby/Skälby
Girovägen 2, hus A, ny adress från 21 maj 2014! 
tfn 580 291 41