Vakansen
- Vård och omsorgs vikarieförmedling

Våra medarbetare måste då och då vara borta från jobbet – det kan gälla en välförtjänt semester, vid sjukdom, fortbildning och annat. Med goda vikarier och planering säkerställer vi att verksamheten fungerar bra ändå för våra kunder.

Vakansen är Vård och omsorgs egen bemanningsenhet som tillgodoser behovet av korttidsvikarier alla tider på dygnet. För att täcka bemanningsbehoven anställer Vakansen kontinuerligt nya timanställda som kan arbeta flexibelt inom Vård och omsorgs olika verksamheter och som med kort varsel kan ställa upp när ordinarie personal är frånvarande.

I Vård och omsorgs verksamhet gäller regeln ”rätt man/kvinna på rätt plats”. Därför kvalitetssäkrar Vakansen de personer som rekryteras som timvikarier enligt samma rutin som gäller för andra anställningar.

Allt för att kunna ge våra kunder den goda insats som de har rätt till. 

 

Är du intresserad av att arbeta som vikarie inom Vård och omsorg?
Kontakta Vakansen på tfn 580 291 84 för ansökningsblankett och information
eller gå till www.offentligajobb.se

Vakansen - kontaktuppgifter:
Vakansens chef når du på tfn 580 291 82.
Besöksadressen är Tornérplatsen 26 i Jakobsberg
Postadressen är
Järfälla kommun
Vård och omsorg
Vakansen
177 80 JÄRFÄLLA