Vård och omsorg – det trygga alternativet

Vård och omsorg är Järfälla kommuns utförarorganisation för stödinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Organisatoriskt placerad inom socialförvaltningens verksamhet.

Vår uppgift är att utföra stöd- och hjälpinsatser till äldre personer och personer i alla åldrar med funktionsnedsättningar av olika slag. Insatserna är vanligtvis beviljade enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

Järfälla kommun är vårt arbetsfält och vi är väl förtrogna med både lokala levnadsvillkor och vilka möjligheter kommunen erbjuder.

Vår vision är att

Vård och omsorg ska vara den bästa organisationen inom branschen i länet.

Vår verksamhetsidé och kvalitetspolicy är att

  • ge dig god omsorg med hög kvalitet
  • alltid utgå från dina behov
  • visa dig respekt och ge dig ett gott bemötande
  • ge dig möjlighet att påverka din livssituation

Vård och omsorg är en effektiv organisation, med professionella medarbetare, i ständig utveckling och lärande. Verksamheterna bygger på respekt för individens självbestämmande och integritet. Vår filosofi är att individen alltid ska stå i centrum för vårt arbete där omsorgen ska kunna anpassas och förändras efter de behov som uppstår.

I vårt arbete utgår vi från att varje människa

  • är unik och i vårt arbete bidrar vi till att hon får förbli det
  • har resurser som vi i vårt arbete stärker och frigör genom att ta vara på det man kan och förmår
  • har anhöriga, vänner eller andra viktiga personer som vi på kundens villkor samverkar med
  • beslutar i sina egna frågor vilket vi i vårt arbete aktivt stöder och arbetar för
  • vill känna att tillvaron har en mening vilket vi arbetar för att finna om den saknas
  • vill bli sedd som en hel person i sitt sammanhang vilket vi alltid strävar mot

Behoven av stöd, service eller vård på grund av funktionsnesättning, sjukdom, åldrande eller annat löser vi genom ett professionellt arbete grundat på kunskap och erfarenhet.

Läs om Vård och omsorgs verksamheter Verksamhetsberättelsen för 2016

Mer om våra verksamheter