Hjälp oss att bli bättre

För att underlätta för dig om du vill lämna synpunkter eller klagomål finns blanketten Hjälp oss att bli bättre!

Vi lämnar den till dig bland annat när vi tillsammans skriver genomförandeplanen. Hittar du den inte så fråga våra medarbetare. Blanketten kan också hämtas eller skrivas direkt på www.jarfalla.se

Genom klagomålen får vi veta vad som fungerar mindre bra i vår verksamhet och vad vi kan förbättra.