Hjälp oss att bli bättre

För att underlätta för dig om du vill lämna synpunkter eller klagomål finns blanketten Hjälp oss att bli bättre!

Om du vill använda blanketten "Hjälp oss att bli bättre" så be om den så ordnar våra medarbetare det. Blanketten kan också hämtas på posthuset eller Kvarnhuset eller skrivas direkt på www.jarfalla.se

Genom dina synpunkter får vi veta vad som fungerar mindre bra i vår verksamhet och vad vi kan förbättra.