Rutiner och riktlinjer

Genom rutiner och riktlinjer skapar vi ett gemensamt förhållningssätt som bidrar till att öka tryggheten för såväl dig som kund som medarbetare.

På enheten finns handböcker, rutinpärmar etc för vad som ska göras, hur och när baserat på lagar och förordningar, socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd med mera.

Dina önskemål och behov är vår utgångspunkt och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla våra metoder och system för att svara upp mot dina förväntningar. Vi tar till vara vår samlade kompetens och är lyhörda för kritik, både negativ och positiv!