Arbeta hos oss

Vård och omsorg levererar omsorgstjänster i fri konkurrens på marknadens villkor. För att överleva som organisation måste vi göra ett bra jobb och ha kunden i fokus – det är för dem vi finns till. Det kräver att vi har rätt person på rätt plats.

Vi ställer höga krav på kompetens hos dem som ska jobba hos oss, men satsar också mycket på kompetensutveckling. Etik är centralt i arbetet hos oss. Vi har utarbetade etiska riktlinjer som du måste ställa upp på för att jobba här. Etikombud finns på de flesta arbetsplatserna.

Många av våra yrken är ganska tunga. För att arbeta hos oss måste du därför ha en god fysik. Vi uppmuntrar och stöder fysisk träning och andra friskvårdsinsatser, enskilt och arbetsplatsbundet.

Vi har en ambitiös personalpolitik. Det krävs mycket av dig om du vill jobba här, men du kan också kräva en hel del av oss. Hederliga anställningsvillkor, relevanta löner, ständig utveckling och en säker arbetsmiljö är självklarheter hos oss.

När vi ska anställa någon använder vi oss av FAIR™rekrytering. Det innebär bland mycket annat att vi fokuserar på kompetenser för precis det arbetet, inte på hur bra du är på att skriva ett personligt brev eller vad du heter. Under länkarna kan du se några olika kompetensprofiler för olika yrken hos oss. Alla våra lediga tjänster annonseras via Offentliga Jobb.

Våra anställda måste kunna svenska i tal och skrift. Vi har krav på att det vi utför dokumenteras eller journalförs och i vissa lägen är den som jobbar här våra kunders röst i kontakten med olika myndigheter, sjukvården med mera.

I många fall är det också en merit eller till och med ett krav att de som jobbar hos oss kan andra språk än svenska. Våra kunder kommer från hela världen och vi måste ju kunna kommunicera med dem. Vi är stolta över att ha mångfald både inom kundkretsen och bland personalen.

I Vård och omsorg i Järfälla kommun arbetar ungefär 1000 personer. Klarar du att bli en av dem? Hur kan det vara att arbeta inom Järfälla Hemtjänt - läs en beskrivning här! 

Vad tycker Vård och omsorgs medarbetare om sin arbetssituation?

Möjligheter att påverka, socialt stöd, arbetskraven med mera - läs resultat av Arbetsmiljökompassen 2012. Arbetsmiljökompasssen görs vartannat år. Vartannat år genomförs en psykosocial enkät som inte sammanställs på Vård och omsorgs nivå.


Mer om våra verksamheter