FAIR-märkt rekrytering

Vård och omsorg vill 

  • vara en attraktiv arbetsgivare
  • motverka omedveten diskriminering
  • skapa dynamiska, kompletterande personalgrupper
  • nå en ökad medvetenhet på alla nivåer i organisationen
  • att kunderna skall uppleva ökad kvalitet i utförda tjänster

Vi anser att idealsituationen är att

  • den som inte får jobbet ska veta varför och därmed inte känna sig diskriminerad.
  • använda ett systematiskt rekryteringsverktyg vid varje rekrytering på alla nivåer.
  • personalgrupperna matchar uppdraget – rätt person på rätt plats.

Hur vet vi att vi lyckas?

  • nöjdhetsgraden i kundundersökningarna ökar
  • andelen kompetenta sökande till våra tjänster ökar

Vad är FAIR?

FAIR står för framtidsanpassad inkluderande rekrytering. Det är en modell för rättvis och kompetensbaserad rekrytering genom ett inkluderande förhållningssätt och en strukturerad process, som Vård och omsorg använder vid rekrytering av medarbetare såväl vikarier som tillsvidareanställda.  

FAIR skapades i ett eu-projekt som Järfälla kommun drev 2005-2007 tillsammans med Sveriges Television SVT, Försäkringskassan, Strängnäs stift, Riksförbundet Sveriges Lottakårer, Länsstyrelsen  Gävleborg, Integrationsverket samt Norrtälje kommun.

Mer information om FAIR: www.equalfair.se

Utmärkelse till Järfälla kommun

Rådet för Integration i Arbetslivet tilldelade år 2007 Järfälla kommun utmärkelsen för uthålligt, engagerat och framsynt integrationsarbete. Rådet arbetar för öppenhet och likabehandling och för att förebygga etnisk diskriminering och trakasserier i arbetslivet. Läs mer på www.integrera.nu