Vård och omsorgs friskvårdspolicy

Friskvårdspolicyn gäller från januari 2017.

Syfte 

Att Vård och omsorgs anställda ska må bra och finna balans mellan arbete och fritid. 

Huvudmål:

 • minska korttidsfrånvaron (1-14 dagar) jämfört med föregående år, totalt inom Vård och omsorg
 • andelen positiva svar på fråga/or om trivseln på arbetsplatsen ska vara minst 90% 

Delmål:

Medvetenhet om:

 • egenansvar; att skaffa sig fysisk och psykisk kapacitet för sina arbetsuppgifter
 • motionens, kostens och återhämtningens centrala roll för välbefinnandet

Här kan du läsa mer om friskvårdspolicyn och vad som gäller för friskvårdskort

Organisationsbeskrivning

Vård och omsorg är Järfälla kommuns egenregis utförarorganisation för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Åtgärdsprogram

 • bidrag till friskvårdsaktiviteter enligt skatteverkets regler
 • behandling av personalens arbetsrelaterade besvär genom företagshälsovården
 • rökfri inomhusmiljö samt vid enheternas entréer
 • deltagande i hälsofrämjande aktivitet
 • möjlighet till hälsoundersökning via företagshälsovården 

Uppföljning och utvärdering

 • uppföljning av korttidsfrånvaron
 • uppföljning av personalenkät/psykosocial enkät