Vård och omsorgs friskvårdspolicy

Friskvårdspolicyn gäller från 2013-01-01.

Syfte 

Att Vård och omsorgs anställda ska må bra och finna balans mellan arbete och fritid. 

Huvudmål:

 • minska korttidsfrånvaron (1-14 dagar) jämfört med föregående år, totalt inom Vård och omsorg
 • andelen positiva svar på fråga/or om trivseln på arbetsplatsen ska vara minst 90% 

Delmål:

Medvetenhet om:

 • egenansvar; att skaffa sig fysisk och psykisk kapacitet för sina arbetsuppgifter
 • motionens, kostens och återhämtningens centrala roll för välbefinnandet

Organisationsbeskrivning

Vård och omsorg är Järfälla kommuns egenregi utförarorganisation för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Åtgärdsprogram

 • bidrag till friskvårdsaktiviteter enligt skatteverkets regler
 • behandling av personalens arbetsrelaterade besvär genom företagshälsovården
 • rökfri inomhusmiljö samt vid enheternas entréer
 • deltagande i hälsofrämjande aktivitet
 • möjlighet till hälsoundersökning via företagshälsovården 

Uppföljning och utvärdering

 • uppföljning av korttidsfrånvaron
 • uppföljning av personalenkät/psykosocial enkät