Vård och omsorgs arbete med miljö

Vård och omsorg följer Järfälla kommuns miljövårdsprogram som innebär en långsiktigt god hushållning med naturresurser i Järfälla, och där varje förvaltning tar ansvar för att ett allmänt miljökunnande finns som grund för verksamheten.

Vård och omsorgs alla enheter arbetar med Järfälla kommuns Miljödiplom. Miljöansvariga/miljöombud finns utsedda. 

 

Miljölogga 5

Miljöarbetet på enheterna

Källsortering sker i det dagliga arbetet på samtliga enheter - mjölkförpackningar, plast, aluminium/plåt, glas, batterier, glödlampor/lysrör, el-avfall osv lämnas till återvinningsstationer liksom kartonger och papper.

Produkterna som inköps och används har granskats. Allt som inte har någon godkänd miljömärkning sorteras ut. Allergiframkallande ämnen och produkter som innehåller sådana ämnen har också sorterats ut. Rutiner för riskavfall finns.

Vård och omsorg använder Järfälla kommuns inköpspolicy som innebär hög kvalitet på varor och tjänster även ur miljösynpunkt exempelvis tvätt och rengöringsmedel som är skonsamma mot miljön. 

 

 

Mer om våra verksamheter