Vård och omsorgs arbete med miljö

Vård och omsorg har i mars 2014 fått Miljödiplom Brons för det gemensamma/övergripande miljöarbetet.

Vård och omsorgs alla enheter arbetar med Järfälla kommuns Miljödiplom. Miljöansvariga/miljöombud finns utsedda. Läs Vård och omsorgs Miljöpolicy, 2014.

Vi följer Järfälla kommuns miljövårdsprogram, som innebär en långsiktig god hushållning med naturresurser i Järfälla och där varje förvaltning tar ansvar för att ett allmänt miljökunnande finns som grund för verksamheten.

Målet för enheterna är Miljödiplom som visar att enheten har skaffat sig ett systematiskt miljöarbete, lagt grunden till ett effektivt miljö- och kretsloppsarbete samt att enheten har höga ambitioner för sitt miljöarbete.

Miljödiplom guld har Aspens sysselsättning, Järfälla Hemstöd och Fanjunkar- och Tenorgränds serviceboenden.

Flera enheter har erövrat Miljödiplom silver - Lädersättravägens serviceboende, Ekens äldreboende, Olovslunds äldreboende.

Miljödiplom brons har uppnåtts av Tornérplatsen 26, Järfälla hemtjänst/Jakobsberg, Björkens äldreboende, Hummelmora Center, Frihetsgränds gruppbostad och restaurangerna Kärnmakaren och Olovslund.

Miljölogga 5

Miljöarbetet på enheterna

Källsortering sker i det dagliga arbetet på samtliga enheter - mjölkförpackningar, plast, aluminium/plåt, glas, batterier, glödlampor/lysrör, el-avfall osv lämnas till återvinningsstationer liksom kartonger och papper.

Produkterna som inköps och används har granskats. Allt som inte har någon godkänd miljömärkning sorteras ut. Allergiframkallande ämnen och produkter som innehåller sådana ämnen har också sorterats ut. Rutiner för riskavfall finns.

Vård och omsorg använder Järfälla kommuns inköpspolicy som innebär hög kvalitet på varor och tjänster även ur miljösynpunkt exempelvis tvätt och rengöringsmedel som är skonsamma mot miljön. Engångsmaterial används i mycket liten utsträckning.

Butiken på Frihetsvägen 12 i Jakobsberg bidrar till att skona vår miljö genom sortering av insamlade kläder som sedan säljs i butiken eller hämtas av Emmaus.

 

Mer om våra verksamheter