Kundernas miljöarbete

Vi arbetar för att inspirera och engagera våra kunder att delta i miljöarbetet.

Det sker genom att informera om betydelsen av allas vår insats - om än aldrig så liten - och betona vikten av att våra medarbetare uppträder som föredömen.

I samband med inköp kan miljömärkta alternativ påvisas. Många personer med utvecklingsstörning kan lära sig känna igen exempelvis "svanen". Om kunden vill lämna papper, konservburkar etc på en närbelägen återvinningsstation och behöver följas dit, lägger medarbetaren in aktiviteten i veckorutinen.