Vår organisation

Vård och omsorgs verksamheter finns för att ge stöd och hjälp till dig och andra kunder i alla åldrar. Alltså måste vår organisation byggas utifrån dina och andras behov och önskemål.

Våra medarbetare som möter dig dagligen eller när du behöver stöd och hjälp – står för grunden eftersom de vet hur du vill ha det i ditt liv. Vård och omsorgs organisation kännetecknas av en långt gången decentralisering där den enskilde medarbetaren har stora möjligheter att påverka verksamheten inom ramen för tilldelade resurser så att den blir bäst för dig som kund.

Alla kunder inom Vård och omsorgs verksamhet som har en biståndsbedömd insats som bostad, sysselsättning, hjälp i hemmet mm har en kontaktperson (inom äldreomsorgen) eller en stödperson (inom omsorgerna för personer med funktionsnedsättning). Det är en medarbetare som utsetts av verksamhetschefen och vars uppgift är att stödja dig särskilt.

Varje verksamhet – äldreboende, hemtjänsten, gruppbostäder, dagliga verksamheter, verksamhet för personer med psykiska funktionshinder osv - leds av en verksamhetschef. 

Arbetsledare/verksamhetsledare sköter de dagliga arbetsuppgifterna som kontakt med kunder och medarbetare, bemanning med mera.