Våra kunder

Vård och omsorgs kunder är i alla åldrar från små barn till ålderspensionärer.

En del av våra kunder har funktionsnedsättningar som inte syns och därför kan upplevas som svårare eftersom omgivningen förväntar sig ett annat beteende.
Andra kunders funktionsnedsättningar uppfattas som större till exempel om man använder hjälpmedel såsom rullstol.

Våra små kunder går på förskola och skola, våra vuxna kunder kan ha ett lönearbete eller sysselsättning heltid eller någon timme i veckan, bor i egen lägenhet eller tillsammans med andra där det finns personalstöd osv.

Alla våra kunder är unika. De behöver stöd och hjälp som är anpassat till just deras önskemål och förmågor. Det är vår uppgift att se till att det blir så. Vi gör det genom att kontinuerligt höra efter om stödet och hjälpen som de får är utformat på det sätt som de önskar eller hur vi kan göra det bättre.