Vård och omsorg det trygga alternativet

Vård och omsorg utför omsorgsinsatser för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar samt äldre personer på uppdrag.

Om du behöver stöd av olika slag kan du kontakta Järfälla kommuns servicenter,
08 580 285 00. Du får då hjälp att komma i kontakt med Enheten funktionsnedsättning eller Äldreenheten som gör en utredning. Utredningen visar om du har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. 

Kundval 

Du kan välja Vård och omsorg - det kommunala alternativet i Järfälla - som utförare av den insats du fått rätt till. Det gäller bland annat sysselsättning, boendestöd, daglig verksamhet, dagverksamhet för äldre, hemtjänst, personlig assistans, ledsagning och avlösning inom äldreomsorgen.

Biståndsbedömda insatser 

Vård och omsorg har olika bostadsalternativ. För att ta reda på om du har rätt att bo i någon av dem görs en biståndsbedömning av en av kommunens biståndshandläggare. Det gäller även sysselsättning, nattpatrull och trygghetslarm.

Öppna verksamheter 

Du är alltid välkommen utan biståndsbeslut till Nibbles öppna verksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning, Mötesplatsen för äldre i Kallhäll och på Kastanjens korttidsboende samt restaurangerna Kärnmakaren i Kallhäll, Olovslund i Jakobsberg, Ikaros i Barkarby samt Solhöjden på Tallbohovs äldreboende. Likaså kan du alltid kontakta personligt ombud om du har en psykisk funktionsnedsättning.

Stödfunktioner 

Som stöd till verksamheterna finns Vakansen som är Vård och omsorgs egen förmedling av vikarier. Ett annat stöd till verksamheterna är funktionen Ledning och stöd. 


Vill du veta mer?

Järfälla Kommun / Vård och Omsorg
177 80 Järfälla

Tel växel. 08-580 285 00
jarfallaomsorg@jarfalla.se

Mer om våra verksamheter