Att göra och uppleva

Järfälla vård och omsorg kommer att lägga ned sin hemsida i början på mars. Efter det finns enbart information om vård och omsorgs olika verksamheter på kommunens hemsida jarfalla.se under Omsorg och stöd.

För någon kan det räcka med en stund med högläsning och fikastund några dagar i veckan – någon annan är på väg ut i arbetslivet och tränar för att klara av en hel arbetsvecka. Vård och omsorg har alternativ som passar alla!

Insatserna är:

  • Daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Sysselsättning enligt socialtjänstlagen
  • Dagverksamhet för äldre enligt socialtjänstlagen
  • Mötesplats för pensionärer – en helt öppen verksamhet

Hur får man insatsen?

För att få tillgång till insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) behövs ett beslut från biståndshandläggare. Ring 08 - 580 285 00. Du kommer då till kommunens växel som hjälper dig att komma vidare till antingen

- socialförvaltningens enhet funktionsnedsättning om du är yngre än 65 år
- socialförvaltningens äldreenhet om du är 65 år och äldre

Vill du veta mer?

Kontakta Jan Hellström,
Tf avdelningschef, Vård och omsorg
tfn 070 002 38 34

Besöksadress:
Tornérplatsen 26
Jakobsbergs Centrum

Postadress:
Järfälla kommun
Vård och omsorg
177 80 Järfälla

jarfallaomsorg@jarfalla.se

Mer om våra verksamheter