Järfälla dagliga verksamhet (JDV)

Järfälla dagliga verksamhet, JDV, erbjuder dig en individuell sysselsättning anpassad efter dina önskemål, behov, intressen och utvecklingsmöjligheter.

Du kan ha din sysselsättning förlagd på ett företag, inom en arbetsinriktad enhet inom JDV, på ett företagsgrupp eller på en enhet med upplevelsebaserad/kreativ inriktning. Du kan skräddarsy din sysselsättning exempelvis varva praktik på ett företag eller företagsgrupp med en friskvårdsaktivitet eller konstcirkel.

Du erbjuds variation och ett stort utbud av arbetsuppgifter/aktiviteter. Exempel på arbetsuppgifter: enklare kontorsarbete, praktiskt arbete inom café, försäljning, konst, musik, media, inköp, leveranser mm

Individuell praktik

Är du redo för arbetsplatspraktik eller behöver du arbetslivsförberedande sysselsättning så finns enheten:

 

Företagsgrupper

Vill du arbeta på ett företagsgrupp eller arbeta i grupp med arbetsinstruktör på plats så finns enheterna:

 

 

Kultur och media

Vill du ha sysselsättning inom konst, musik, teater, reportage, filmskapande och arbetsinriktade aktiviteter så finns enheterna:

Upplevelse och Kreativitet

Vill du ha sysselsättning med skapande inriktning, musik, upplevelser och aktiviteter med inslag av arbetsinriktade aktiviteter så finns enheterna:

 

 

Kunder, lokaler och teamet

JDV erbjuder idag daglig verksamhet för ca 175 deltagare på uppdrag av Järfälla och Upplands-Bro kommuner. Verksamheten finns i 15 lokaler runt om i kommunen samt samarbetar med ett 20-tal företag/arbetsgivare vid enskilda praktikplaceringar och arbetsuppgifter på uppdrag. 

Vi är 70 anställda med lång erfarenhet och bred kunskap i olika funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, autism, Asperger´s syndrom, ADHD/ADD, förvärvad hjärnskada, åldrandet mm. Inom verksamheten arbetar pedagoger/specialpedagoger, socionom/arbetskonsulent, vårdare, undersköterskor, arbetsterapeuter, arbetsinstruktörer.

JDV har goda nätverk och samverkar med viktiga samarbetspartnes såsom LSS-handläggare, boenden, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, personlig assistans, skolor mm.

Metod

När du väljer JDV får du tillsammans med vår samordnare konkretisera önskemål och tillsammans "matcha" rätt enhet/enheter inom JDV. JDV arbetar på ett strukturerat sätt aktivt med ta ta vara på dina utvecklingmöjligheter och motivera/coacha dig ut mot arbetslivet och för att prova på nya utmaningar.

På JDV får du stöd i ditt dagliga arbete via struktur, scheman, instruktioner, rutiner, påputtning, motivering mm.

De arbetsmetoder som JDV erbjuder är:

  • SE - Supported Employment/ IPS - Individual Placement and Support
  • AKK - Alternativ Kompletterande Kommunikation
  • ESL- Ett självständigt Liv

Hur får man insatsen?

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade/LSS – ansökan görs hos Socialförvaltningens Enhet Funktionsnedsättning på tfn 580 285 00. Du kommer då till kommunens växel och får hjälp att komma vidare till enheten Funktionsnedsättning.

Mer om våra verksamheter