Järfälla dagliga verksamhet (JDV)

Järfälla vård och omsorg kommer att lägga ned sin hemsida i början på mars. Information om dagliga verksamheten hittar du på kommunens hemsida jarfalla.se. Klicka sedan på Omsorg och stöd. Informationen finns under Aktiv vardag.

Du kan ha din sysselsättning förlagd på ett företag, på en arbetsinriktad enhet inom JDV, i en företagsgrupp eller på en enhet med upplevelsebaserad och kreativ inriktning.

Du kan skräddarsy din sysselsättning, exempelvis varva praktik på ett företag eller en företagsgrupp med friskvårdsaktivitet eller konstcirkel, eller anpassa ditt schema efter de aktiviteter du tycker om.

Du erbjuds variation och ett stort utbud av arbetsuppgifter och aktiviteter som till exempel: enklare kontorsarbete, praktiskt arbete inom café och försäljning, konstskapande, musikutövning, teater, tidning och media, inköp, leveranser m.m.

Individuell praktik

Är du redo för individuell praktik på en arbetsplats eller behöver du arbetslivsförberedande sysselsättning så finns enheten:

Företagsgrupper

Vill du arbeta på en företagsgrupp med stöd av arbetsinstruktörer på plats så finns enheterna:

Kultur och media

Vill du ha sysselsättning inom konst, musik, teater, redaktion, filmskapande, med inslag av arbetsinriktade aktiviteter och utevistelse så finns:

Upplevelse och Kreativitet

Vill du ha sysselsättning med skapande inriktning, bild, musik, pyssel, sinnesupplevelser, naturupplevelser och med inslag av vissa arbetsinriktade aktiviteter, så finns enheterna:

 

Kunder, lokaler och teamet

JDV erbjuder idag daglig verksamhet för ca 175 deltagare på uppdrag av Järfälla och Upplands-Bro kommuner. Verksamheten finns på ett 15-tal platser runt om i kommunen. Vi samarbetar även med ett 20-tal företag/arbetsgivare vid enskilda praktikplaceringar och utför arbetsuppgifter på uppdrag. 

Vi är runt 70 st anställda med lång erfarenhet och bred kunskap och utbildning inom olika funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, autism, Aspergers syndrom, ADHD/ADD, förvärvad hjärnskada, åldrandet mm.

Inom verksamheten arbetar pedagoger/specialpedagoger, socionom/arbetskonsulent, vårdare, undersköterskor, arbetsterapeuter, arbetsinstruktörer.

JDV har goda nätverk och samverkar med viktiga samarbetspartnes såsom LSS-handläggare, boenden, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, personlig assistans, skolor mm.

Metod

När du väljer JDV får du tillsammans med vår samordnare konkretisera önskemål och tillsammans "matcha" rätt enhet/enheter inom JDV. JDV arbetar på ett strukturerat sätt med att aktivt ta vara på dina utvecklingmöjligheter och motivera/coacha dig ut mot arbetslivet och för att prova på nya utmaningar.

På JDV får du stöd i ditt dagliga arbete via struktur, scheman, instruktioner, rutiner, påputtning, motivering mm.

De arbetsmetoder som JDV erbjuder är:

  • SE - Supported Employment/ IPS - Individual Placement and Support
  • AKK - Alternativ Kompletterande Kommunikation
  • ESL- Ett självständigt Liv

Hur får man insatsen?

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade/LSS – ansökan görs hos Socialförvaltningen, Enheten Funktionsnedsättning på tfn 08- 580 285 00. Du kommer då till kommunens växel och får hjälp att komma vidare till Enheten Funktionsnedsättning.

Mer om våra verksamheter