Biltema företagsgrupp

Vill komma ut i arbetslivet och ha arbetspraktik i en grupp tillsammans med andra? Biltema företagsgrupp passar dig som gillar ett arbete där du träffar många kunder och har varierande arbetsuppgifter.

Vi som jobbar här

Arbetsgruppen består av 5-6 deltagare som till stor del arbetar självständigt med olika arbetsuppgifter. Det finns arbetsinstruktör på plats som stöd hela dagen.
Vi äter och fikar i personalmatsalen.

Arbetstider

Våra arbetstider är måndag-fredag 9.00-15.00. Arbetsinstruktör finns på plats från 8.00.

Adress

Nettovägen 2 i Järfälla.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • hämta varor på lagret
  • fylla på hyllor i butiken
  • hålla rent och snyggt på varuhyllorna
  • kollar så att varornas artikelnummer stämmer med märkningen i hyllan
  • parkeringsstäd

 

Vill du börja hos oss

Gör en ansökan hos din handläggare på Enheten Funktionsnedsättning/Socialförvaltningen på tfn 08 - 580 285 00 och säg att du vill välja Järfälla Coachcenter som daglig verksamhet.

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS (Lagen om Stöd och Service) till vissa funktionshindrade.