Café Brors Mötesplats

Vill du arbeta med enklare arbetsuppgifter i cafémiljö ? Välkommen till Café Brors Mötesplats!

Brors Mötesplats är ett Café och en mötesplats med aktiviteter för pensionärer i Järfälla, där vi är en del i arbetslaget som hjälper till med bakning och servering.

Arbetsuppgifter

Våra arbetsuppgifter består av:

  • Bakning av kaffebröd
  • Dukning av caféborden
  • Diska
  • Städning
  • Torkning av bord
  • Försäljning av kaffebröd
  • Servera våra gäster på caféet.

BHduka

BHbaka

 

Brors Mötesplats ligger i Barkarby Centrum.

Besöksadress: Jaktplan 2,  Järfälla

Vill du börja hos oss?

Gör en ansökan hos din handläggare på Enheten Funktionsnedsättning/Socialförvaltningen på tfn 08 - 580 285 00 och välj Järfälla dagliga verksamhet.

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS (Lagen om Stöd och Service) till vissa funktionshindrade.