Café Lärcentrum

Vill du arbeta med praktiska arbetsuppgifter i cafémiljö ? Välkommen till Café Lärcentrum!

Lärcentrums cafégrupp, är en företagsgrupp, som driver ett elevcafé på Järfälla Lärcentrum på måndagar, tisdagar och onsdagar.

Cafègruppen är en socialt uttåtriktad verksamhet.  En del av arbetsuppgifterna kräver en viss fysik, rörlighet och att man med visst stöd kan arbeta självständigt.

Vi har många kunder, under dagen. Cafét är populärt och vi säljer både lättare luncher, dryck och godsaker. Under kortare stunder på dagen kan tempot vara högt.

Vi äter lunch i Mälargymnasiet eller har med egen matlåda. 

Arbetsplatsen ligger nära buss och tåg.

Arbetsuppgifter

Vi:

 • Bakar kaffebröd
 • Tillreder smörgåsar
 • Brygger kaffe
 • Har försäljning med visuell kassaapparat som har bild och talstöd.
 • Räknar pengar
 • Diskar
 • Utför enklare städning
 • Handlar
 • Går enklare ärenden
 • Lånar ut böcker från en biblioteksvagn
 • Plockar fram och ordnar inför lärarnas personalmöten

 LCkassa

Besöksadress: Järfällavägen 108 plan 4. Järfälla

 

Vill du börja hos oss?

Gör en ansökan hos din handläggare på Enheten Funktionsnedsättning/Socialförvaltningen på tfn 08 - 580 285 00 och välj Järfälla dagliga verksamhet.

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS (Lagen om Stöd och Service) till vissa funktionshindrade.