Café transport

Vill du arbeta med praktiska arbetsuppgifter inför försäljning och i utemiljö? Välkommen till Café Transport!

Café Transport är en företagsgrupp som säljer smörgåsar och kaffebröd till de anställda på Transportservice i kommunen. Vi hjälper även till med praktika arbetsuppgifter i utemiljön, tvättstugan och på kontoret.

Vi har stundvis många kunder och det passerar dagligligen många personer som arbetar på transportservice utanför Cafeét. En del av arbetsuppgifterna kräver en viss fysik, rörlighet och att man med visst stöd kan arbeta självständigt


Vi får matlådaor levererade till lunch  från en av kommunens restauranger eller så tar vi med oss egen matlåda. 

Arbetsuppgifter

Vi: 

  • Bakar kaffebröd
  • Tillreder smörgåsar
  • Brygger kaffe
  • Håller snyggt i närmiljön
  • Räknar pengar
  • Diskar
  • Håller snyggt i köket
  • Återvinner och pantar burkar
  • Utför enklare städning

 

 

Besöksadress: Girovägen 2 i Järfälla

Vill du börja hos oss?

Gör en ansökan hos din handläggare på Enheten Funktionsnedsättning/Socialförvaltningen på tfn 08 - 580 285 00 och välj Järfälla dagliga verksamhet.

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS (Lagen om Stöd och Service) till vissa funktionshindrade.