Ica Maxi företagsgrupp

Vill komma ut i arbetslivet och ha arbetspraktik i en grupp tillsammans med andra? Ica Maxi företagsgrupp passar dig som gillar ett arbete där du träffar många kunder och har varierande arbetsuppgifter.

Vi som jobbar här

Arbetsgruppen består av 4-5 deltagare som till viss del kan utföra självständiga arbetsuppgifter. Det finns arbetsinstruktör på plats som stöd hela dagen.
Vi äter och fikar i personalmatsalen.

Arbetstider

Måndag 9.00-14.00
Tisdag-torsdag 9.00-15.00.

Adress

Majorsvägen 4 A i Järfälla.

Exempel på arbetsuppgifter:

 

  • fylla på hyllor i butiken
  • slänga kartong och plast i återvinningen
  • hålla rent och snyggt på varuhyllorna
  • hålla ordning i pantrummet och göra rent pantmaskinerna

utskriftvänlig version

 

Vill du börja hos oss

Gör en ansökan hos din handläggare på Enheten Funktionsnedsättning/Socialförvaltningen på tfn 08 - 580 285 00 och säg att du vill välja Järfälla Coachcenter som daglig verksamhet.

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS (Lagen om Stöd och Service) till vissa funktionshindrade.

Det är viktigt att varorna står snyggt och långt fram på hyllorna.

 fronta   icafrontar

 

Kartonger, matavfall och brännbart ska sorteras och slängas i olika sopmaskiner.

 

sopstation Ica