Järfälla Coachcenter

Om ditt mål är att komma ut i arbetslivet och ha självständig arbetspraktik med något som passar och intresserar dig, då är du välkommen till Järfälla Coachcenter!

ÖB

Arbetsmetod

Via Järfälla Coachcenter får du stöd och coachning av arbetsinstruktör och/eller arbetskonsulent för att komma ut i arbetslivet.

 • Så börjar vi
  Vi träffas i en lära-känna-period. Du får jobba tillsammans med en arbetskonsulent/arbetsinstruktör och göra en planering och överenskommelse för hur vi ska arbeta tillsammans mot dina mål.
 • Så hittar vi jobbet
  För att ringa in vad du vill jobba med kan vi t.ex. spela yrkeskortlek, göra studiebesök på arbetsplatser och skriva CV. På så sätt kan vi hitta en praktikplats som passar dig. Om praktiken fungerar över tid har vi goda kontakter med arbetsförmedling och försäkringskassa för att kunna jobba för att du ska få en anställning.
 • Stöd på arbetsplatsen
  Du har kontinuerlig kontakt med din arbetskonsulent/arbetsinstruktör från din första arbetsdag och så länge som du behöver. Vi ser tillsammans till att du får ett schema, en bra introduktion, att resan till jobbet fungerar, att du har de kläder och redskap du behöver och att du får en handledare.
 • Personlig utveckling
  För att byta erfarenheter hålls månadsmöten för praktikanter. Du kan också delta i samtal om olika ämnen enskilt eller i grupp.
 • Friskvård och hälsa
  I Coachcenters lokaler finns möjlighet att skapa i kreativa rummet, delta i matlagningsgrupp, bakning eller avslappning som ett komplement till arbetet. De som vill tränar på gym en gång i veckan.

Friskis

Personal

På Coachcenter jobbar personal med hög kompetens, engagemang och erfarenhet inom området. Personalen arbetar med och inspireras av Supported Employment, MI (Motiverande samtal) och ESL (Ett självständigt liv). 

Samarbete med arbetsgivare

Järfälla Coachcenter samarbetar med många arbetgivare för praktikplacering inom många olika områden såsom butik, lager, post, polismyndighet, kyrkor, äldreboende, kattstall, vaktmästeri, IT-företag, bokhandel, tandhälsovård, trädgårdsarbete, restaurang, café, hästgård, TV-produktionsbolag, folkhögskola, arkiv och videobutik.

tandklinik
”Jag är glad att Coachcenter kontaktade oss aktivt och ställde frågan, det har varit smidigt att börja samarbetet. När det gäller resursen som vi har fått tycker jag att i första hand har det varit viktigt för mig att kunna sysselsätta en ung individ och samtidigt som vi ger henne en chans att skaffa sig erfarenhet i arbetslivet. Hon kan hjälpa oss oerhört mycket i den dagliga verksamheten. Övrig personal på arbetsplatsen uppskattar insatsen då det blir en avlastning i deras vardag.”
Soheila Ahsant, Barkarby Tandklinik

 polisen  
”Det började med en intresseförfrågan som lockade mig att ringa upp. Det är ett viktigt steg eftersom man måste skapa ett intresse hos den blivande arbetsgivaren. Därefter träffades vi och fick möjlighet att få mer information vad det innebar att han en praktikant hos oss. Det var 2 personer här som presenterade helheten vilket var ett bra upplägg. Sen fortsatte en bra dialog när tillträde skulle ske och samtal om alla praktiska saker runt omkring som behövde ordnas. Att sedan vara med vid uppstarten och komma förbi en gång i veckan tyder på mycket bra engagemang och professionalism eftersom man månar om både arbetsgivaren och praktikanten. Den  erfarenhet jag har över bemötande och sätt att arbeta på känns mycket tillfredsställande.”
Anders Jacobson, Närpolischef / Järfälla kommun

”Vi på Jakobsbergs Folkhögskola är väldigt glada över att få hjälp från Järfälla Coachcenter eftersom vi har en liten serviceorganisation med många olika slags uppgifter. Det finns alltid behov av extra stöd. Personalen på Järfälla Coachcenter är duktig på att tillgodose både Jakobsbergs Folkhögskolas behov och praktikantens behov. Konstruktivt, problemlösande och inkännande. Jakobsbergs Folkhögskola tror att inkluderande arbetsplatser och mötet mellan olikheter ger ett växande för alla. I bland annat arbetet med praktikanter har vi börjat titta på allas arbetsuppgifter vilket gjort oss effektivare än tidigare.”
Ola Larsson, Rektor Jakobsbergs Folkhögskola

järfälla
”Vi upplever att det är ett trevligt inslag i vårt arbetsteam, att ta emot praktikanter från Järfälla Coachcenter. Samarbetet med arbetskonsulenterna fungerar utmärkt. De är alltid tillgängliga när behovet dyker upp. Det är utvecklande för alla i enheten när vi tar emot praktikanter. De är till stor hjälp om de får stanna tillräckligt länge så att de känner sig trygga med arbetsuppgifterna, arbetskamraterna och hela arbetsplatsen. Vi är tacksamma för att vi får vara en av arbetsplatserna där ni väljer att placera praktikanter. Alla människor måste ha en plats på jorden.”
Sirpa Köngäs, intendent Järfälla gymnasieskolor

Vill du börja hos oss

Gör en ansökan hos din handläggare på Enheten Funktionsnedsättning/Socialförvaltningen på tfn 08 - 580 285 00 och säg att du vill välja Järfälla Coachcenter som daglig verksamhet.

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS (Lagen om Stöd och Service) till vissa funktionshindrade.