Tallbohovs servicegrupp

Har du intresse av utvecklande, betydelsefulla och varierande arbetsuppgifter på Tallbohovs äldreboende?

Vi på Tallbohov servicegrupp utför många olika uppdrag till Tallbohovs äldreboende.
Här har du möjlighet att jobba självständigt men du har även möjlighet till personalstöd.

varor

Arbetsuppgifter:

Uppgifterna är bland annat:

 • posthantering,
 •  inventering av matförråd inför beställning,
 •  hantering av varuleveranser,
 •  påfyllning i förråd
 • uppackning
 • bakning till enheterna,
 •  tvätt av vikariekläder,
 •  hålla snyggt i tvättstuga och expeditionskök,
 • inköp
 • städ
 • återvinning
 • kaffe servering
 • enklare kuvert och pappersarbete på uppdrag
 • trägårdsarbete

tvättstugan

Vi arbetar på äldreboende, men har egna lokaler där vi kan jobba, äta och vila.
Det finns möjlighet att äta på Restaurangen som finns på Tallbohovs äldreboende
eller på egen uteplats.

Vill du börja hos oss?

Gör en ansökan hos din handläggare på Enheten Funktionsnedsättning/Socialförvaltningen på tfn 08 - 580 285 00 och välj Järfälla dagliga verksamhet.

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS (Lagen om Stöd och Service) till vissa funktionshindrade.