Uttrycksteatern

Uttrycksteatern i Järfälla består av deltagare från Järfällas dagliga verksamhet och Mälargymnasiet. Uttrycksteatern är ett projekt där vi tillsammans vill skapa förutsättningar för att utveckla kulturutbudet i kommunen för alla.

Här ska alla människor kunna mötas och tillsammans uppleva kultur, lust och glädje. I mötet uppstår förståelse och vänskap och det är en förutsättning för att bekämpa fördomar. På vår himmel är alla stjärnor som lyser upp scenen. Du som åskådare deltar i den gemenskapen och får dela vårt budskap - en för alla, alla för en.

Gruppen träffas varje fredag under skolveckorna och arbetar fram en teaterföreställning från augusti till april som visas för allmänheten i slutet av maj.  Gruppen gör allt själva, skriver manus och musik, ordnar kläder och gör dekoren.

Mer info på:

Vill du veta mer?

Kontakta Marianne Andersson, verksamhetschef, på tfn 08-580 281 20
e-post: marianne.andersson@jarfalla.se

Hur får man insatsen?

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade/LSS – ansökan görs hos Socialförvaltningens Enhet för Funktionsnedsättning på tfn 08 - 580 285 00.