Järfälla dagliga sysselsättning

Järfälla vård och omsorg kommer att lägga ned sin hemsida i början på mars. Information om daglig sysselsättning hittar du på kommunens hemsida jarfalla.se. Klicka sedan på omsorg och stöd. Information finns under Aktiv vardag.

Vår verksamhetsidé är att 

  • ge dig god omsorg med hög kvalitet
  • alltid utgå från dina behov
  • att visa dig respekt och ge dig ett gott bemötande
  • ge dig möjlighet att påverka din livssituation.

Inom JDS verksamheter kan du som har ett psykiskt funktionshinder få samvaro, sysselsättning och arbetsträning anpassat efter dina önskemål och förmågor. Utgångspunkter för vårt arbete är hjälp till självhjälp med syfte att stärka din självständighet.

Målet är att insatsen alltid skall vara utformad efter varje enskild persons behov, vila på respekt för den enskildes delaktighet och medbestämmande.

Insatsen ska utföras på ett professionellt och rättssäkert sätt. Den ska vara effektiv, utan hastiga förändringar. Ett gemensamt förhållningssätt skall tillämpas genom metoder och synsätt som genomsyrar hela verksamheten. Dörmed skapas grunden för att kunna uppleva trygghet.

Vi vill

  • ge dig möjlighet till kravlösa kontakter.
  • erbjuda dig gemenskap och social träning.
  • ge dig möjlighet till meningsfull sysselsättning med arbetsliknande uppgifter och arbetsträning i syfte att förebereda dig för arbetsmarknad eller utbildning. 

Våra verksamheter

 

Hur du ansöker till biståndsbedömd verksamhet inom Järfälla dagliga sysselsättning 

Ansökan till JDS verksamheter (gäller dock ej öppna verksamheten) biståndsbedöms enligt Socialtjänstlagen och för att komma till oss skall du kontakta handläggare på socialförvaltningens Enhet Funktionsnedsättning på tfn tfn 08 - 580 285 00.

Mer information om våra verksamheter

Ytterligare information om JDS olika verksamheter kan ges av vår arbetskonsulent Nina Lindgren.

Nina.lindgren@jarfalla.se
tfn 08 - 580 289 18 

Arbetskonsulenten utarbetar tillsammans med dig ett individuellt anpassat program. Målet är att erbjuda dig arbetsträning eller meningsfull sysselsättning utifrån dina intressen och din kunskapsnivå. Detta utifrån de möjligheter som finns inom JDS verksamheter.


Vår målsättning är att du får ett ökat välbefinnande och en förhöjd livskvalitet, stärkt självförtroende vad gäller förmåga till sociala kontakter samt mod och förmåga att gå vidare till arbetsprövning, utbildning, arbete eller sysselsättning.

Får du inte tag i Nina kan du ringa till verksamhetsledare Zakaria Ali.

tfn 08 - 580 294 76

Välkommen!

Mer om våra verksamheter