Mötesplatsen Mingla i Jakobsberg

Mingla mötesplats är en öppen mötesplats för dig som fyllt 65 år. Den ligger på Kastanjens korttids/växelvårdsboende till höger innanför entrén.

Till Mingla är du välkommen även om du inte bor på Kastanjen. Vi har aktiviteter minst två gånger om dagen oftast kl 10.30 och 14.00.

Veckans aktiviteter på Mingla V.21

Du som besöker Mingla köper kaffe/fikabröd samt eventuellt pyssel, bingo-brickor till självkostnadspris.

Du är även välkommen att besöka Mingla utanför aktiviteterna för att bara sitta och läsa, spela spel eller för en pratstund med vår aktivitetssamordnare.

Öppettider

Mingla är öppet månd - torsd kl. 09.00 -15.30 och på fredagar kl. 09.00 - 15.00
Välkommen!

Adress och telefon

Besöksadress: Birgittavägen 6, Jakobsberg
Postadress: Kastanjens äldreboende, Järfälla kommun, 177 80 Järfälla

Telefon: 0580 294 63 

Sofia Edholm, verksamhetschef, tfn 08-580 296 83 sofia.edholm@jarfalla.se

 

 

Vill du veta mer?

Verksamhetschef:
Sofia Edholm
08-580 296 83
sofia.edholm@jarfalla.se

Besöksadress
Birgittavägen 6, Jakobsberg

Postadress
Kastanjens äldreboende, Mingla, Vård och omsorg, Järfälla kommun, 177 80 Järfälla