Mötesplatsen i Kallhäll!

Till Mötesplatsen är alla pensionärer välkomna för att delta i aktiviteter, sitta och prata med en kopp kaffe eller läsa tidningen.

Mötesplatsen är öppen varje helgfri vardag kl 9.30 - 17.00.

Veckans program v 51

Besöksadress:
Kärnmakargränd 3, Kallhäll
Entréplanet i Kallhälls seniorboende inte långt från Kallhälls centrum 

Postadress:    
Järfälla kommun
Vård och omsorg
Mötesplatsen Kallhäll
177 80 Järfälla

jarfallaomsorg@jarfalla.se

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Mötesplatsen Kallhäll,
Kontakta: samordnare08-580 296 44 eller
Karoline Lundvall, verksamhetschef tfn 08-580 229 91
karoline.lundvall@jarfalla.se

Besöksadress
Tornérplatsen 26, Jakobsberg

Postadress
Mötesplatsen i Kallhäll, Vård och omsorg, Järfälla kommun, 177 80 Järfälla