Bostad för alla

Järfälla vård och omsorg kommer att lägga ned sin hemsida i början av mars. Information om våra verksamheter kommer då enbart att finnas på kommunens hemsida jarfalla.se under Omsorg och stöd.

Alla behöver vi en bostad där vi kan koppla av, känna oss hemma och där vi kan umgås med släkt och vänner. För dig som behöver stöd och hjälp större delen av dygnet driver Vård och omsorg på uppdrag av socialnämnden olika bostadsalternativ. Det är grupp- och servicebostäder för dig som är ca 20 – 65 år och äldreboenden för dig som är pensionär.

Tillsammans med dig skapar vi livskvalitet för dig i din bostad. Våra medarbetares erfarenhet och kompetens är verktyget för att stödet och hjälpen till dig skapas efter dina behov och önskemål. Om du önskar har dina anhöriga en självklar roll i det arbetet.

I den individuella genomförandeplanen skriver vi gemensamt hur din dag/vecka ska se ut och tillsammans kan vi sedan enkelt följa upp att det blev som planerat och vad som ska förändras för att bli bättre.

Hur får man insatsen?

Bostad med särskild service är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Ansök om insatsen hos socialförvaltningens Enhet Funktionsnedsättning  eller Äldreenhet på telefon 580 285 00. Du hamnar då i växeln och får hjälp att komma fram till rätt person som kan hjälpa dig vidare.

Vill du veta mer?

Kontakta socialförvaltningens enhet för Funktionsnedsättning eller Äldreenheten på
telefon till växeln 580 285 00 .

Mer om våra verksamheter