Grupp- och servicebostäder

Järfälla vård och omsorg kommer att lägga ned sin hemsida i början på mars. Du hittar redan nu information om grupp- och servicebostäder på kommunens hemsida jarfalla.se. Klicka på Omsorg och stöd. Under Boende och restauranger hittar du Boende med särskild service.

Kanske känns steget att flytta till en alldeles egen lägenhet för stort. Då kan det vara bra att pröva  på att bo i gruppbostad eller liknande. Där får du stöd och hjälp av personal som har erfarenhet av hur man kan ordna rutiner så att man får en bra vardag och känner sig självständig.  

Det är också lätt att umgås med andra genom att de bor så nära och det finns ett gemensamt vardagsrum och/eller kök att träffas i. 

Att leva som andra

Vårt mål är att du ska leva som andra i en vardag där det finns utrymme att växa som människa och där det är lätt att förutse vad som kommer att hända. I en individuell omsorgsplan kommer du tillsammans med personal överens om vilket stöd du behöver.

Vi utvärderar gemensamt planen regelbundet och anpassar den efter dina behov och önskemål. Ofta kan det vara tryggt att ha någon med sig som kan ge stöd och hjälpa till att komma ihåg vad som är viktigt. Din förälder, gode man eller någon annan person som är viktig för dig får naturligtvis delta när du så önskar och är alltid välkomna till gruppbostaden. 

Stödperson för din hjälp

Du får en stödperson ur personalgruppen. Stödpersonens uppgift är att vara ett stöd för dig i planering, kontakter och annat som kan vara aktuellt. Men också att hjälpa dig med kontakten med släkt och vänner när så behövs. 

Inom Vård och omsorg finns:

- Agrarvägens gruppbostad med 5 lägenheter

- Andebodavägens servicebostad med åtta lägenheter

- Arrendevägens gruppbostad 1-3 med fem lägenheter

- Arrendevägens gruppbostad 27 med lägenheter

- Arrendevägens gruppbostad 49 med 5 lägenheter

- Blomstervägens gruppbostad med sex lägenheter

- Fanjunkargränds servicebostad med tio lägenheter

- Fornvägens servicebostad med tolv lägenheter 

- Fotbollsvägens servicebostad har 7 lägenheter

- Frihetsgränds gruppbostad med sex lägenheter

- Frihetsvägens servicebostad med nio lägenheter

- Kallhällsparkens gruppbostad med 6 lägenheter

- Korpralsvägens gruppbostad har 14 lägenheter

- Kulingvägens gruppbostad med två lägenheter

- Kämpevägens gruppbostad med 6 lägenheter

- Lädersättravägens servicebostad med tolv lägenheter

- Rösvägens gruppbostad har 6 lägenheter

- Sopranvägens gruppbostad med 6 lägenheter

- Tenorgränds servicebostad med tio lägenheter

- Ulvsättras servicebostad med 7 lägenheter

Hur får man insatsen?

Bostad med särskild service är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). 

För att få tillgång till insatsen - kontakta Järfälla kommuns Enhet Funktionsnedsättning på telefon 580 285 00. Du kommer då till växeln som hjälper dig att komma fram till rätt person.