Tallbohovs äldreboende

Järfälla vård och omsorg kommer att lägga ned sin hemsida. Mer information om tidpunkt och var du kan hitta information om våra verksamheter får du i god tid innan sidan stängs ned.

Järfälla kommuns värdighetsgarantier

Järfälla kommun har infört värdighetsgarantier för äldreomsorgen som bygger på den nationella värdegrunden. Garantierna gäller för dig som fyllt 65 och som har eller ska få stöd och hjälp genom äldreboende eller hemtjänst. Garantierna är till för att du ska få en god omsorg med bra kvalitet och säkra att du har inflytande över din vardag.

                                       Värdegrund äldreomsorgen

Du kan läsa mer om vad garantierna innebär på Järfälla kommuns hemsida.

Lägenheter

Tallbohovs äldreboende har 46 lägenheter fördelat på fyra avdelningar. På varje avdelning finns ett gemensamt kök med matsal samt vardagsrum.

En gemensam balkong finns på varje våningsplan. I anslutning till entréplanet finns en stor trädgård. 

Vid äldreboendets entré ligger restaurang Solhöjden dit alla är välkomna att äta lunch alla dagar i veckan. Här finns också möjlighet att ordna samlingar och aktiviteter. Även innergården kan användas som samlingsrum. 

Du har ett eget kontrakt på lägenheten som består av ett rum med kokskåp samt ett rymligt badrum. 

Möbler

Du möblerar din lägenhet på det sätt som du trivs med. Sängen ingår i lägenheten och är specialbeställd för att vi ska kunna hjälpa dig. Telefonjack och TV-uttag finns och TV-licensen ingår i hyran. Tänk på att en god belysning är viktig. Om du begränsar antalet mattor så minskar fallrisken.

Din lägenhet är även personalens arbetsplats. Det kan göra att du måste anpassa ditt hem så att personalen kan ge dig hjälp med det du inte klarar själv.

Aktiviteter och samvaro

Det är viktigt för oss alla att vardagen erbjuder både stimulans och social samvaro.
Därför arbetar personalen för att ge vardagen ett trevligt och omväxlande innehåll utifrån dina önskemål. På anslagstavlan, som finns på alla våningar, kan du läsa vilka aktiviteter som erbjuds varje vecka.  

En aktivitetssamordnare planerar och genomför aktiviteter för husets alla hyresgäster.  Det kan vara gymnastik, kafferep, sångstund, filmvisning, bingo, samlingar och samtal kring bilder, musik eller föremål från hyresgästernas ungdomstid.

Årets traditionella högtider – jul, påsk, midsommar osv – firas på olika sätt.

Måltider

En viktig del i livet är maten som ska vara god och vällagad. Måltiderna äts under trivsamma former tillsammans eller enskilt efter eget val.  

Dofter och köksaktiviteter påverkar aptiten, så därför lagar personalen en del måltider - frukost, efterrätt, eftermiddags- och kvällskaffe - i det gemensamma köket på våningen. Varm mat som lunch och middag kommer från Restaurang Solhöjden i samma hus tillagad av utbildad personal där. 
Ibland bakar personal och hyresgäster tillsammans något gott till kaffet. 

Hjälpmedel

Ta med de hjälpmedel som du har idag, Tallbohovs sjukgymnast ser över dina hjälpmedel och ger råd om träning med mera.      

Din ekonomi

Du har själv ansvar för din ekonomi och för de pengar och värdesaker du förvarar i lägenheten.  Om du behöver hjälp med ekonomin kan du ansöka om en god man genom biståndshandläggaren.

Besök

Anhöriga och vänner är alltid välkomna till Tallbohovs äldreboende. Du som hyresgäst bestämmer när du vill ha gäster i ditt hem.

Anhöriga är välkomna på anhörigträff en gång per termin. Då ges möjlighet till att både ge och få information och diskutera det som känns viktigt att prata om.

Anhörig-/brukarråd

Finns inte idag, finns intresse så kan vi snabbt starta upp ett brukarråd. Tag gärna kontakt med verksamhetschefen för vidare information om intresse finns.

Övrigt

Både frisör och fotvårdare kommer regelbundet till Tallbohovs äldreboende, Din kontaktperson kan hjälpa dig att boka tid om du så önskar.

Tänk på att märka din kläder för att underlätta vid tvätt.

Adress och telefon

Elisabet Stark, verksamhetschef, tfn 08-580 283 13  elisabet.stark@jarfalla.se

Besöksadress: Snapphanevägen 22, Jakobsberg
Postadress: Tallbohovs äldreboende/omsorg, Järfälla kommun, 177 80 Järfälla

Fax 08-580 198 03

Telefon till avdelningarna

Avdelning A1  08-580 229 43

Avdelning A2  08-580 229 18

Avdelning A3  08-580 229 19
Avdelning B2  08-580 229 31
Avdelning B3  08-580 229 37 

Avdelning C2  08-580 229 42

Avdelning C3  08-580 229 47

Avdelning C4  08-580 229 46

Sjuksköterskor 08-580 229 78, 08-580 229 45

Här finns också 

På entréplanet finns restaurang Solhöjden samt utrymme för gemensamma aktiviteter. Här ligger också Mötesplatsen och dagverksamhet som tar emot gäster som bor utanför Tallbohovs äldreboende. Kontor finns i anslutning till entrén. En avskärmad trädgård finns på husets västra sida.

Hur får man insatsen?

Särskilt boende är en insats enligt socialtjänstlagen (SoL) som söks genom socialförvaltningens äldreenhet,08-580 285 00. Du kommer då till växeln och får hjälp att komma i kontakt med någon personal på Äldreenheten. 

 

Vill du veta mer?

Elisabet Stark,
verksamhetschef
08-580 283 13.
elisabet.stark@jarfalla.se

Besöksadress:
Snapphanevägen 22 i Jakobsberg

Postadress:
Tallbohovs äldreboende, Järfälla kommun, 177 80 Järfälla