Hjälp hemma

Att kunna bo kvar i sin bostad även när man behöver stöd och hjälp är för de flesta av oss guld värt! På många olika sätt medverkar Vård och omsorg till att göra det möjligt genom att arbeta för att erbjuda stöd och hjälp som är anpassat till just dina behov och önskemål.

Hjälpen kan ges dygnet runt – Om den är planerad är det Järfälla hemtjänst och nattpatrull som ger hjälpen. Är det oplanerad och akut hjälp är det larmpatrullen som rycker ut när du trycker på ditt trygghetslarm. Genom boendestödteamet får du som har ett psykiskt funktionshinder stöd. Har du en omfattande funktionsnedsättning kan du ha rätt till insatsen personlig assistans.

En kontaktperson kan göra vardagen trevligare genom besök, telefonsamtal eller annat. Genom stöd av en ledsagare kan du komma ut till affärer, på promenad eller annat. När man vårdar en anhörig som behöver mycket hjälp och stöd kan man behöva eget stöd – läs mer om Avlösning i hemmet och Järfälla hemtjänst.

Mer om våra verksamheter