Avlösarservice för barn

Denna sida upphör i början av mars. För information om avlösarservice för barn kan du gå till kommunens hemsida jarfalla.se. Klicka på Omsorg och stöd.

Avlösaren är tillsammans med barnet i hemmet, men kan också ta med barnet ut på aktiviteter.

Avlösaren anställs av Enheten för personlig assistans. Önskemål och möjligheter att på ett bra sätt ta hand om barnet/ungdomen jämförs med barnets och dess föräldrars önskemål och behov. Arbetsledare finns sedan tillgänglig för att svara på frågor om insatsen.

Vad tycker kunderna om insatsen?

Varje år skickar vi en enkät till våra kunder om vad man tycker om de insatser vi utför. Resultatet av undersökningen är av stort värde för oss för att vi ska kunna ha en hög kvalitet och för att kunna arbeta med att förbättra verksamheten.  

Är du intresserad av uppdrag som avlösare?

Läs här!

Hur får man insatsen?

Avlösarservice är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). För att få tillgång till insatsen - kontakta socialförvaltningens enhet funktionsnedsättning på tfn 08 - 580 285 00.

Vill du veta mer?

Johanna Karlsson, verksamhetschef nås på tfn 580 299 94 eller
arbetsledare för ledsagare m fl når du på tfn 580 289 55

Postadress:
Vård och omsorg
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

Besöksadress:
Tornérplatsen 26
Jakobsberg
jarfallaomsorg@jarfalla.se