Avlösarservice för barn

Insatsen avlösarservice erbjuder hjälp av någon utanför familjen som tillfälligt tar hand om barnet med funktionsnedsättning när förälder behöver avkoppling eller uträtta sysslor.

Avlösaren är tillsammans med barnet i hemmet, men kan också ta med barnet ut på aktiviteter.

Avlösaren anställs av Enheten för personlig assistans. Önskemål och möjligheter att på ett bra sätt ta hand om barnet/ungdomen jämförs med barnets och dess föräldrars önskemål och behov. Arbetsledare finns sedan tillgänglig för att svara på frågor om insatsen.

Vad tycker kunderna om insatsen?

Varje år skickar vi en enkät till våra kunder om vad man tycker om de insatser vi utför. Resultatet av undersökningen är av stort värde för oss för att vi ska kunna ha en hög kvalitet och för att kunna arbeta med att förbättra verksamheten.  

Är du intresserad av uppdrag som avlösare?

Läs här!

Hur får man insatsen?

Avlösarservice är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). För att få tillgång till insatsen - kontakta socialförvaltningens enhet funktionsnedsättning på tfn 08 - 580 285 00.

Vill du veta mer?

Sofia Edholm, verksamhetschef nås på tfn 580 296 83 eller
arbetsledare för ledsagare m fl når du på tfn 580 289 55

Postadress:
Vård och omsorg
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

Besöksadress:
Tornérplatsen 26
Jakobsberg
jarfallaomsorg@jarfalla.se