Boendestödsteamet

Denna sida upphör i början av mars. För information om våra verksamheter kan du gå till kommunens hemsida jarfalla.se. Klicka på Omsorg och stöd.

Vi utför boendestöd till: 

 • dig som  har en psykisk funktionsnedsättning
 • dig som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • dig som har en begåvningsmässig funktionsnedsättning 
  (motsvarande personkrets 1 och 2 i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/LSS) 

Du behöver inte ha/haft kontakt med en psykiatrisk mottagning eller vårdats på sjukhus för att få stöd av boendestödsteamet. Var du än bor i Järfälla kommun kan du få stöd av Boendestödsteamet.

Vilket stöd kan jag få?

Vi ger dig motivation och vägledning när du behöver:                                                           

 • bryta din isolering
 • strukturera och organisera din vardag
 • stöd i hemmet
 • stöd vid kontakt med sjukvård, myndigheter och andra
 • stöd att åka kollektivt
 • stärka dina egna förmågor
 • stöd vid olika ärenden  

Hur arbetar vi?

Vi arbetar efter uppdrag från en handläggare på socialförvaltningens enhet funktionsnedsättning. I uppdraget beskrivs vilka insatser som du är beviljad. 
Vi arbetar med motivation och "Ett Självständigt Liv" (ESL). 
 

Kompetens 

Vi som arbetar som boendestödjare är utbildade mentalskötare, undersköterska, barnskötare med inriktning: barn och ungdomar med särskilda behov. 
Utbildning inom ESL och bemötande av personer med neuropsykiatriska diagnoser.
Vi har självklart kontinuerlig handledning. Utöver svenska talar vår personal även persiska, kurdiska, turkiska, engelska, spanska, portugisiska.  

Tystnadsplikt

Vi som arbetar i boendestödsteamet har tystnadsplikt. Det betyder att uppgifter om dig och dina förhållanden stannar oss emellan. 

Resultat av kundenkät

Så här tyckte boendestödteamets kunder om verksamheten år 2014

Vill du veta mer?

Kontakta socialförvaltningens enhet funktionsnedsättning på:
tfn till växel 580 285 00

Mer om våra verksamheter