Järfälla hemtjänst

Denna sida upphör i början av mars. För information om våra verksamheter kan du gå till kommunens hemsida jarfalla.se. Klicka på Omsorg och stöd.

Vårt mål är att du ska vara nöjd

Tillsammans med dig planerar vi vad som ska göras, när det ska göras och hur. Det gör vi i en skriftlig plan. Den innehåller de insatser som du har fått beviljade av äldreenheten eller enheten funktionsnedsättning och det som du vill ha. Dina närstående deltar naturligtvis vid planeringen, om du så önskar. Du får en kopia, så att du kan kontrollera att vi följer det som vi kommit överens om.

Minst en gång om året gör vi tillsammans en utvärdering av planen för att övertyga oss om att du är nöjd med vår insats. 

Våra medarbetares kompetens ger dig trygghet 

Du ska kunna lita på att du får rätt hjälp i rätt tid och på rätt sätt. Grunden för det är våra medarbetares professionella förhållningssätt, kunnighet, engagemang och trivsel i sitt arbete. Därför satsar vi på utbildning och utveckling. 

Våra medarbetare har ett ID-kort med sig, som visar att det är rätt person som kommer till dig. Har du ett annat modersmål än svenska försöker vi hitta en medarbetare som kan tala ditt språk. 

Värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Järfälla kommun har infört värdighetsgarantier för äldreomsorgen. De bygger på den nationella värdegrunden. Garantierna gäller för dig som fyllt 65 och har eller ska få hjälp och stöd av hemtjänst. De gäller även för äldreboende. Garantierna är till för att du ska få en god omsorg med bra kvalitet och säkra att du har inflytande över din vardag.

                                        Värdegrund äldreomsorgen

Du kan läsa mer om vilka värdighetsgarantierna är på kommunens hemsida.

Vi följer upp

Inom Vård och omsorg följer vi upp våra verksamheter på flera sätt bland annat genom:

  • kvalitetsenkäter en gång per år då vi mäter hur nöjda våra kunder är med våra insatser. Samtidigt får vi veta vad vi behöver förbättra!  

  • dina synpunkter, förslag och klagomål är alltid utgångspunkter för att förbättra våra tjänster. Vi tar gärna emot dem muntligt. Vill du hellre skriva så fråga personalen efter blanketten Hjälp oss att bli bättre!

Vill du veta mer?

Kontakta verksamhetschefen på
tfn 580 299 12

eller våra områdeskontor:
Centrala Kallhäll
Kärnmakargränd 3
tfn 580 291 11

Ytterområde Kallhäll
Kopparvägen 41
tfn 580 299 27

Jakobsberg 1
Tornerplatsen 28
tfn 580 289 87

Jakobsberg 2
Tornérplatsen 28
tfn 580 295 29

Jakobsberg 3
Vasavägen 1 0
tfn 580 299 25

Viksjö
Tegvägen 70
tfn 580 291 76

Barkarby/Skälby
Jaktplan 2
tfn 580 291 41