Kontaktperson

Denna sida upphör i början av mars. För information om våra verksamheter kan du gå till kommunens hemsida jarfalla.se. Klicka på Omsorg och stöd.

Då kan insatsen kontaktperson vara något för dig. En kontaktperson fungerar som en vän eller medmänniska som du kan göra olika aktiviteter tillsammans med eller bara sitta och prata med.

Kontaktpersonen anställs av Enheten för personlig assistans. Dina önskemål jämförs med de intresserade kontaktpersoner som anmält sig. Arbetsledare finns sedan tillgänglig för att svara på frågor om insatsen.

Vad tycker kunderna om insatsen?

Varje år skickar vi en enkät till våra kunder om vad man tycker om de insatser vi utför. Resultatet av undersökningen är av stort värde för oss för att vi ska kunna ha en hög kvalitet och för att kunna arbeta med att förbättra verksamheten.   

Är du intresserad av uppdrag som kontaktperson -

Läs här!

Hur får man insatsen?

Kontaktperson är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). 

För att få tillgång till insatsen - kontakta:
Järfälla kommuns enhet funktionsnedsättning tfn till växel 580 285 00 

 

Vill du veta mer?

Johanna Karlsson, verksamhetschef nås på tfn 580 299 94 eller
arbetsledare för ledsagare m fl når du på tfn 580 289 55

Postadress:
Vård och omsorg
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

Besöksadress:
Tornérplatsen 26
Jakobsberg
e-post: jarfallaomsorg@jarfalla.se