Korttidsvistelse i familj

Denna sida upphör i början av mars. För information om våra verksamheter kan du gå till kommunens hemsida jarfalla.se. Klicka på Omsorg och stöd.

Barnet deltar i korttidsfamiljens vardag och får tillgång till gemenskap med andra. Korttidsfamiljen rekryteras genom Enheten för personlig assistans. Dina önskemål och uppgifter om hur man på ett bra sätt tar hand om ditt barn jämförs med intresserade familjer som anmält sig till uppdraget. Arbetsledare finns sedan tillgänglig för att svara på frågor om insatsen.

Vad tycker kunderna om insatsen?

Varje år skickar vi en enkät till våra kunder om vad man tycker om de insatser vi utför. Resultatet av undersökningen är av stort värde för oss för att vi ska kunna ha en hög kvalitet och för att kunna arbeta med att förbättra verksamheten.      

Är du intresserad av uppdrag som korttidsfamilj -

Läs här!

Hur får man insatsen?

Korttidsvistelse i familj är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (S0L). För att få insatsen - kontakta Järfälla kommuns enhet funktionsnedsättning på tfn 08 - 580 285 00.

Vil du veta mer?

Johanna Karlsson, verksamhetschef nås på tfn 580 299 94 eller
arbetsledare för ledsagare m fl når du på tfn 580 289 55

Postadress:
Vård och omsorg
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

Besöksadress:
Tornérplatsen 26
Jakobsberg
jarfallaomsorg@jarfalla.se