Ledsagarservice

Denna sida upphör att gälla i början av oktober. Vill du ha information om ledsagarservice kan du gå till Järfälla kommuns hemsida jarfalla.se

Du kan med stöd av en ledsagare gå på fritidsaktiviteter som du är intresserad av, besöka andra, gå i affärer, på läkarbesök med mera. Med hjälp av ledsagaren vågar du kanske prova nya aktiviteter.

Ledsagaren anställs av Enheten för personlig assistans. Dina önskemål jämförs med eventuella ledsagare. Arbetsledare finns sedan tillgänglig för att svara på frågor om insatsen.

Vad tycker kunderna om insatsen?

Varje år skickar vi en enkät till våra kunder om vad man tycker om de insatser vi utför. Resultatet av undersökningen är av stort värde för oss för att vi ska kunna ha en hög kvalitet och för att kunna arbeta med att förbättra verksamheten.  

Är du intresserad av uppdrag som ledsagare

-Läs här!

Hur får man insatsen?

Ledsagarservice är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). 

För att få tillgång till insatsen - kontakta:
Järfälla kommuns enhet funktionsnedsättningtfn 580 285 00 vx.

Vill du veta mer?

Johanna Karlsson, verksamhetschef nås på tfn 580 299 94 eller
arbetsledare för ledsagare m fl når du på tfn 580 289 55

Postadress:
Vård och omsorg
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

Besöksadress:
Tornérplatsen 26
Jakobsberg
jarfallaomsorg@jarfalla.se