Nattpatrull

Denna sida upphör i början av mars. För information om våra verksamheter kan du gå till kommunens hemsida jarfalla.se. Klicka på Omsorg och stöd.

Vård och omsorg har fem patruller igång varje natt som åker runt i Järfälla kommun och ger hjälp till dig efter ett schema som innehåller de insatser som du fått beviljade. Det kan gälla hjälp att gå på toaletten, tillsyn eller andra saker.

 

Vad tycker kunderna om stöd och hjälp de fått av nattpatrullen?

Varje år skickar vi en enkät till våra kunder om vad man tycker om de insatser vi utför. Resultatet av undersökningen är av stort värde för oss för att vi ska kunna ha en hög kvalitet och för att kunna arbeta med att förbättra verksamheten. 

Resultatet kundenkät

Hur får man insatsen?

Nattpatrullens insatser ges som hjälp i hemmet en insats enligt socialtjänstlagen – ansökan görs hos socialförvaltningens: 

  • äldreenhet om du är 65 år eller äldre
  • enheten funktionsnedsättning om du är 64 år eller yngre

Vill du veta mer?

Kontakta Karoline Lundvall, verksamhetschef på
tfn 08-580 22991

Postadress:
Vård och omsorg
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

Besöksadress:
Tornérplatsen 26
Jakobsberg
jarfallaomsorg@jarfalla.se