Personlig assistans

Denna sida upphör i början av mars. För information om våra verksamheter kan du gå till kommunens hemsida jarfalla.se. Klicka på Omsorg och stöd.

Till grundläggande behov räknas att sköta sin personliga hygien, att äta, klä på och av sig, kommunicera med andra mm. Den personliga assistenten hjälper dig med det som du inte kan göra själv på grund av funktionsnedsättningen.  Med hjälp av personlig assistans får du möjlighet till ett bra inflytande över din egen livssituation och frihet att själv bestämma i vilka situationer och vid vilka tillfällen som hjälpen ska ges.

Enheten för Personlig assistans 

Vi erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som bor i Järfälla kommun. Vi hjälper dig genom att anställa dina assistenter i nära samarbete med dig. En god kommunikation mellan brukare och assistent är grundläggande för en lyckad assistans. Därför har du ett avgörande inflytande i valet av assistenter. Assistenterna erbjuds månadsanställning vilket bidrar till att personalomsättningen är låg. 

Vi arbetar för att assistenterna – såväl ordinarie som vikarier - som ska arbeta hos dig får en introduktion, där du har möjlighet att informera om hur du vill utforma assistansen. För att assistera dig på bästa sätt erbjuds assistenterna fortbildning och handledning. Tillsammans med dig följer vi upp hur assistansen fungerar och vad som kan förbättras för att din vardag ska fungera på bästa sätt.

Assistenterna har hela tiden tillgång till arbetsledning och det är vi som har arbetsgivaransvaret för dem och ser till att de har rätt försäkringar. Eftersom vi är en verksamhet inom Järfälla kommuns organisation så känner vi väl till vad det innebär och har kunskap om regelverket.

En ytterligare trygghet är Vakansen  – Vård och omsorgs interna bemanningsenhet – som ordnar korttidsvikarier.

Vad tycker kunderna om Personlig assistans

Varje år skickar vi en enkät till våra kunder om vad man tycker om de insatser vi utför. Resultatet av undersökningen är av stort värde för oss för att vi ska kunna ha en hög kvalitet och för att kunna arbeta med att förbättra verksamheten.   

Hur får man insatsen?

Personlig assistans är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

För att få tillgång till insatsen - kontakta:

Järfälla kommuns enhet funktionsnedsättning tfn 580 285 00 (vx) eller
Försäkringskassan tfn 0771-524 080.

Länkar

http://www.forsakringskassan.se/
http://www.jarfalla.se/

Vill du veta mer?

Kontakta Johanna Karlsson, verksamhetschef,
tfn 08-580 299 94 eller johanna.karlsson@jarfalla.se.

Postadress:
Vård och omsorg
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

Besöksadress:
Tornérplatsen 26
Jakobsberg