Trygghetslarm

Denna sida upphör i början av mars. För information om våra verksamheter kan du gå till kommunens hemsida jarfalla.se. Klicka på Omsorg och stöd.

Så här fungerar det 

När du beviljas trygghetslarm får du ett armband med en larmknapp. När du trycker på knappen kommer du i kontakt med en central som kan prata med dig. De kontaktar Vård och omsorgs larmpatrull som åker hem till dig och hjälper dig i den situation som uppstått.

Vård och omsorgs larmpatrull svarar på alla larm i Järfälla kommun.

Larmpatrullen består av två personer som är i tjänst dygnet runt för att svara på larm, ge den hjälp som behövs och fixa eventuella fel som kan uppstå på apparaten. Eftersom Järfälla kommun endast har en bil/patrull kan det uppstå väntetid om flera personer larmar samtidigt.
En förutsättning för att larmpatrullen ska kunna hjälpa dig är att du lämnar en nyckel till larmpatrullen så att de kan komma in i din bostad.

Vad tyckter kunderna om insatsen?

Varje år skickar vi en enkät till våra kunder om vad man tycker om de insatser vi utför. Resultatet av undersökningen är av stort värde för oss för att vi ska kunna ha en hög kvalitet och för att kunna arbeta med att förbättra verksamheten. 

Resultat kundenkät

Hur får man insatsen?

Trygghetslarm är en insats enligt socialtjänstlagen som du ansöker om hos din biståndshandläggare på Äldreenheten eller Enheten Funktionsnedsättning tfn 580 285 00 växel. 

Vill du veta mer?

Kontakta biståndshandläggare på Äldreenheten eller Enheten Funktionsnedsättning
Telefon 580 285 00
eller Karoline Lundvall, verksamhetschef på
tfn 08-580 229 91.