Övriga stödinsatser

Järfälla vård och omsorg kommer att lägga ned sin hemsida. Mer information om tidpunkt och var du kan hitta information om våra verksamheter får du i god tid innan sidan stängs ned.

 

Att kunna bemanna med kunniga vikarier när ordinarie medarbetare inte är i tjänst är en nyckelfråga ur kvalitetssynpunkt. Vakansen är Vård och omsorgs interna vikarieförmedling av korttidsvikarier.

Inom Vård och omsorg är maten den goda medicinen! Restaurangerna Kärnmakaren i Kallhäll, Olovslund, Ikaros i Barkarby och Solhöjden på Tallbohovs äldreboende, levererar måltider till de äldreboenden som Vård och omsorg driver samt till hemtjänstens kunder. Även du som inte bor på äldreboende är välkommen att komma till restaurangerna för att äta lunch.  

Att driva en verksamhet kräver förutom ledning en administration. Inom Vård och omsorg är den minimal och består av fyra personer.

Mer om våra verksamheter