Ledning och stöd

I det dagliga arbetet inom Vård och omsorgs verksamheter uppstår ibland frågor som inte kan lösas på enheten. Det kan gälla inom områden som ekonomi, information, personal, planering, utbildning och utveckling. Som ett stöd och en hjälp finns då funktionen ledning och stöd.

Vi träffas på tfn 08 - 580 285 00. Du kommer då till kommunens växel som hjälper dig vidare till oss.

Besöksadress:
Tornérplatsen 26 i Jakobsberg

Postadress: 
Järfälla kommun, 
Vård och omsorg, 
177 80 Järfälla

Vill du veta mer?

Chef för Vård och omsorg nås på
telefon 08 - 580 296 73.

Besöksadress
Tornérplatsen 26 i Jakobsberg

Postadress
Järfälla kommun
Vård och omsorg
Ledning och stöd
177 80 Järfälla

e-post: jarfallaomsorg@jarfalla.se